I klinikken udføres udredning og behandling af øre-næse-halssygdomme, herunder udredning af allergi, svimmelhed, søvnapnoe, stemmeanalyse og videostroboskopi.

Der foretages operationer i såvel lokalbedøvelse som fuld bedøvelse., typisk hver anden fredag.

Klinikken deltager i uddannelse af kommende speciallæger i øre-næse-halssygdomme.

Vi deltager i forskningsprojekter i samarbejde med universiteter og andre forskningsinstitutioner.

I 2020 blev klinikken for anden gang akkrediteret i henhold til Den danske kvalitetsmodel. Der var igen ingen “anmærkninger”, og klinikken lever på alle punkter op til de krævede standarder.