Velkommen til FREDERIKSBERG ØRE-NÆSE-HALSKLINIK

Kære patienter. Husk dit sundhedskort, hver gang du besøger os.