Hvad kan vi

  • Alle sygdomskategorier inden for øre-næse-halsspecialet udredes, behandles eller henvises til videre forløb i hospitalsregi. Alle patienter kan få en tid til undersøgelse uden henvisning. Børn er meget velkomne.
  • Hver anden fredag udføres operationer i fuld bedøvelse med narkoselæge: Anlæggelse af dræn i trommehinden (tubulation). Polypfjernelse (adenotomi). Formindskelse af halsmandler (tonsillotomi).
  • Mindre operationer foretages desuden i lokalbedøvelse: Biopsitagning fra øre-næse-halsområdet samt fra huden på hoved og hals. Fjernelse af spytsten og godartede, mindre svulster i mundhulen. Operation af brækket næse. Formindskelse af “muslingeben” i næsen ved tæt næse/snorketendens.
  • Vi foretager almindelige høreprøver (audiometri), høreapparatbehandling, otoakustisk emmisionsmåling (høreprøve på spæd- og småbørn), allergiudredning med priktest, svimmelhedsudredning med videonystagmografi (VNG) inkl. VHIT (video head impulse test), søvnregistrering ved mistanke om søvnapnoe, ultralydsscaníng af halsen mm.