Høreapparat

I klinikken tilbydes behandling med høreapparat som en del af det offentlige sundhedstilbud. Behandlingen er derfor uden egenbetaling og med samme sortiment af høreapparater som på hospitalet. Ventetiden er normalt i størrelsesordenen måneder (se dog venligst nedenfor).

I visse situationer vælger øre-næse-halslægen dog at henvise til behandling på hospitalet. Det gælder bla. ved udtalt tinnitus, stor høreforskel mellem de to ører, store høretab og hos børn.

Som bruger af høreapparatet er det fornuftigt at få efterset ørerne indimellem, hvis man danner meget voks eller har tendens til eksem i øregangen. Så vil høreapparatet ofte ikke virke optimalt og kan evt. begynde at hyle. Man kan altid bestille tid til at få justeret høreapparatet i klinikken, hvis det ikke virker efter hensigten. Dette foregår uden egenbetaling.
Man kan få nye høreapparater efter 4 år – evt. før hvis høreapparatet bortkommer eller beskadiges. Der skal altid tages høreprøve, inden man kan få nye høreapparater.

Vigtigt: Hvert år tildeler Region Hovedstaden denne klinik et vist antal høreapparater. Desværre har vi allerede “opbrugt” den tildelte pulje for år 2019. Vi står selvfølgelig stadig til rådighed resten af året mhp. justering eller reparation af de i klinikken allerede udleverede høreapparater og er tilbage igen næste år, når en ny pulje bliver os tildelt.

De kan læse mere om høreapparatbehandling i Region Hovedstaden  https://www.regionh.dk/Sundhed/sygdom-og-behandling/tilskud-til-hoereapparater/Sider/h%C3%B8reapparatbehandling.aspx?rhKeywords=h%C3%B8reapparater

Via det nævnte link kan De finde øvrige øre-næse-halslæger med puljeaftale med Region Hovedstaden. Har De  derudover spørgsmål til høreapparatbehandling, er De selvfølgelig altid velkommen til at kontakte klinikken.