Høreapparat

I klinikken tilbydes behandling med høreapparat som en del af det offentlige sundhedstilbud, idet klinikken er en del af den såkaldte puljeaftale i Region Hovedstaden. Hvert år har vi i klinikken derfor mulighed for at behandle et vist antal patienter med høreproblemer. Behandlingen er  uden egenbetaling og med samme sortiment af høreapparater som på hospitalet. Ventetiden er normalt i størrelsesordenen måneder. NB Puljen er desværre opbrugt pr. 01.03.2021.

Som bruger af høreapparatet er det fornuftigt at få efterset ørerne indimellem, hvis man danner meget voks eller har tendens til eksem i øregangen. Så vil høreapparatet ofte ikke virke optimalt og kan evt. begynde at hyle. Man kan altid bestille tid til at få justeret høreapparatet i klinikken, hvis det ikke virker efter hensigten. Dette foregår uden egenbetaling.
Man kan få nye høreapparater efter 4 år – evt. før hvis høreapparatet bortkommer eller beskadiges.

De kan læse mere om høreapparatbehandling i Region Hovedstaden  via https://www.regionh.dk/Sundhed/tilskud-til-hoereapparater/Sider/h%C3%B8reapparatbehandling.aspx

Via det nævnte link kan De finde øvrige øre-næse-halslæger med puljeaftale med Region Hovedstaden.

Sundhedsstyrelsen udgav i efteråret 2019 en ny informationspjece vedr. behandling med høreapparat. Pjecen tilgås på https://www.sst.dk/da/Nyheder/2019/Ny-informationspjece-til-dig-der-overvejer-hoereapparat

Har De  derudover spørgsmål til høreapparatbehandling, er De selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os i klinikken.