Høreapparat

I klinikken tilbydes behandling med høreapparat som en del af det offentlige sundhedstilbud. Behandlingen er derfor uden egenbetaling og med samme sortiment af høreapparater som på hospitalet. Ventetiden er i størrelsesordenen måneder.

I visse situationer vælger øre-næse-halslægen dog at henvise til behandling på hospitalet. Det gælder bla. ved udtalt tinnitus, stor høreforskel mellem de to ører, store høretab og hos børn.

Som bruger af høreapparatet er det fornuftigt at få efterset ørerne indimellem, hvis man danner meget voks eller har tendens til eksem i øregangen. Så vil høreapparatet ofte ikke virke optimalt og kan evt. begynde at hyle. Man kan altid bestille tid til at få justeret høreapparatet i klinikken, hvis det ikke virker efter hensigten. Dette foregår uden egenbetaling.
Man kan få nye høreapparater efter 4 år – evt. før hvis høreapparatet bortkommer eller beskadiges. Der skal altid tages høreprøve, inden man kan få nye høreapparater.

De kan læse mere om høreapparatbehandling i Region Hovedstaden på https://www.regionh.dk/Sundhed/sygdom-og-behandling/tilskud-til-hoereapparater/Sider/h%C3%B8reapparatbehandling.aspx?rhKeywords=h%C3%B8reapparater

Har De i øvrigt spørgsmål til høreapparatet, er De velkommen til at kontakte klinikken.